Sản phẩm đặc biệt-Khuyến mại

Xếp theo:
15%
Nồi nấu phở bằng điện 150L
NP- NPVN 150L
10,000,000 VNĐ
8,500,000 VNĐ
13%
Nồi nấu phở điện 100L
NS- NPVN 100L
7,500,000 VNĐ
6,500,000 VNĐ
14%
Nồi nấu phở bằng điện 90L
Np - NPVN 90L
7,000,000 VNĐ
6,000,000 VNĐ
13%
Nồi nấu phở bằng điện 70L
NS- NPVN 70L
6,000,000 VNĐ
5,200,000 VNĐ
15%
Nồi nấu phở bằng điện 80L
NS- NPVN 80L
6,500,000 VNĐ
5,500,000 VNĐ
20%
Nồi nấu phở bằng điện 100L
NS- NPTQ 100L
6,000,000 VNĐ
4,800,000 VNĐ
17%
Nồi nấu phở bằng điện 60L
NP- NPVN 60L
6,000,000 VNĐ
5,000,000 VNĐ
18%
Nồi điện nấu phở 70L
NS- NPTQ- 70L
5,500,000 VNĐ
4,500,000 VNĐ
18%
Nồi nấu phở bằng điện 50L
NP- NPVN 50L
5,500,000 VNĐ
4,500,000 VNĐ
20%
Nồi nấu nước dùng 50L
NS- NPTQ-50L
5,000,000 VNĐ
4,000,000 VNĐ
17%
Nồi nấu phở bằng điện 40L
NS-NPVN 40L
4,800,000 VNĐ
4,000,000 VNĐ
20%
Nồi trần bánh 20L
NS-NPTQ 20L
3,000,000 VNĐ
2,400,000 VNĐ
18%
Nồi nấu phở bằng điện 30L
NS- NPVN 30L
4,000,000 VNĐ
3,300,000 VNĐ
15%
Máy thái thịt chín và đông lạnh
NS- MTT ES250
6,500,000 VNĐ
5,500,000 VNĐ
21%
Nồi nấu phở bằng điện 20L
NS- NPVN 20L
3,800,000 VNĐ
3,000,000 VNĐ
23%
Máy thái thịt sống
NS- MTT Mini
3,000,000 VNĐ
2,300,000 VNĐ
16%
Nồi trộn bánh phở 30L
NS- NPTQ 30L
3,500,000 VNĐ
2,950,000 VNĐ
HN: 0961 65 22 66 - ĐN: 0934 66 88 11 - SG: 0961 85 22 66